Bằng cấp & Chứng nhận

Các bằng chứng nhận chứng minh cho sự học tập,tự cập nhật kiến thức không ngừng nghỉ của thầy Thắng

PGS.TS.BS.Nguyễn Phú Thắng