Bệnh viêm lợi & viêm quanh răng mắc phải
 
Bệnh viêm lợi & viêm quanh răng mắc phải

                                                                                          

 

Loét tự nhiên ở viền lợi không thường gặp nhưng có thể thấy ở trẻ bị rối loạn cảm xúc (disturbed children). Vùng lợi phía má của răng nanh hàm trên là vị trí đặc trưng cho tổn thương do móng tay gây nên.

Chấn thương có thể ảnh hưởng đến mô quanh răng, đôi khi do sự sang chấn quá mức của khớp cắn hoặc ảnh hưởng trực tiếp (sai khớp cắn loại II tiểu loại 2). Với khớp cắn sai này, răng cửa trên có thể làm tổn thương  mô quanh răng phía môi của các răng cửa dưới, trong khi các mô quanh răng của răng cửa trên có thể bị tổn thương phía khẩu cái bởi các răng cửa hàm dưới.